Popoludňajšie posedenia HR špecialistov a riadiacich zástupcov firiem pri káve a koláči, ktoré sa nesú vždy na určitú HR tému. Zaoberáme sa témami od výberu kandidátov, cez onboarding, školenia, otázkami personalistiky, miezd, ale aj reoganizácii, rozvoja zamestnancov a mnohé iné. Podujatia sa organizujú raz do mesiaca vo vybraných mestách na Slovensku.

PRIHLÁSIŤ SA
HR Coffee & Cake